1 2 3
เกร็ดความรู้
BRAVO 200
ทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรหรือพ่อค้าแม่ค้าหลายคนอาจเคยพบเจอประสบการณ์การทำงานที่ยากลำบากเพราะต้องขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่คับแคบในแปลงไร่นาหรือตามตรอกซอกซอยที่คับแคบ บริษัท นครไทยมอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ NKT ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่  สามล้ออเนกประสงค์ รุ่น NKT บราโว-200 เพื่อเกษตรกรที่ต้องการใช้รถขนของขนาดเล็ก สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้มาก 400 กิโลกรัม ราคาไม่แพงสำหรับใช้ในพื้นที่การเกษตรประสบการณ์การตรงจากผู้ใช้งานตัวจริง